Skip links

Teknik Koşullar

Teknik Koşullar

Başarılı bir fuar geçirebilmemiz amacıyla aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerektiğini önemle hatırlatırız.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, fuar alanı ve organizasyonu içerisinde bulunan tüm organizatörler, mimarlar ve tedarikçi firmalar önemli sorumluluklara sahiptir. Bu yasaya uygun hareket edilmesi hem yasal zorunlulukları yerine getirmek hem de tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olmayan bir ortam, istenmeyen kazalara ve hukuki sorunlara yol açabilir. Bu sebeple, fuar süresince aşağıdaki kurallara dikkatle uyulması gerekmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında, fuar alanı içinde bulunan organizatör, mimarlık ve tedarikçi firmaların, iş sağlığı ve güvenliği uzman personeli bulundurması zorunludur.

Stand kurulumunda çalışacak personelin sağlık raporu ve iş sağlığı güvenliği (İSG) eğitim sertifikalarının olması gerekmektedir.

Ek olarak;

 • Yanıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerin kullanımı sıkı kurallara tabidir.
 • Güvenlik önlemleri alınmamış ürün sergisi ve demo yapılamaz.
 • Sigortasız eleman çalıştırmak yasaktır.
 • Üçüncü şahıslara zarar verme riski taşıyan araçları kullanmak yasaktır.
 • Stand kurulumunda ve fuar süresince uygun kıyafet ve ekipman kullanımı zorunludur.
 • İnsan sağlığına zararlı maddelerin kullanımı ve çalışılması sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.
 • Yetkisiz, ehliyetsiz ve izinsiz personel çalıştırmak yasaktır.
 • Yangın dolabı, acil çıkış kapıları, koridorlar ve havalandırma gibi alanlara dikkat edilmelidir.
 • Stand içerisinde kullanılacak elektrik tesisatları için özel elektrik teknisyeni bulundurulmalıdır.
 • Tüm katılımcılar araçlarını alt kat otoparkına park etmelidirler.
 • Standlarda yapılacak gösteriler ve müzik yayınları vb. organizasyon için izin verilecek maksimum ses seviyesi 70 desibeldir. Özel durumlar için katılımcıların fuar yönetiminden önceden yazılı onay almaları zorunlu olup, ses limitlerine uyulmaması durumunda fuar yönetiminin teknik alt yapıya ve yayına müdahale etme hakkı bulunmaktadır.
 • Katılımcı standlarının hazırlık, sergi saatleri içi ve fuar sonra toplanma dönemlerinde ki stand güvenliğinden fuar organizasyonu sorumlu değildir. Katılımcıların bu süre içerisinde güvenlik önlemi almaları ve sigorta yaptırmaları tavsiye edilir.
 • Fuarın açık olduğu günler içindeki sergi dışı saatlerde genel güvenlik fuar yönetimince sağlanmaktadır.
 • Her katılımcı firma kendi işçi ve elemanlarının iş güvenliğinden sorumludur.
 • Fuar süresince fuar alanında ambulans aracı ve ilkyardım birimi bulunacaktır.
 • Fuar alanında çöp veya moloz bırakmak yasaktır.
 • Stand sahipleri stand, salon ve fuar alanındaki çevreyi temiz tutmalıdır.
 • Organizatör, stand alanını boş ve temiz olarak teslim edecektir.
 • Katılımcı firma, stand kurulumu sırasında koridorları açık ve temiz tutmalıdır.
 • Demontaj sonrasında stand alanını temiz ve düzenli bir şekilde teslim etmek katılımcının sorumluluğundadır.

Fuar koridorları ve özel stand dışındaki tüm zeminlerin temizliği fuar organizasyonu tarafından sağlanır. Zeminler haricinde stand iç temizlik işleri katılımcı firmaya aittir. Katılımcılar, ücretli ekstra iç temizlik hizmetleri için Teknik Ofis’e danışabilirler. Özel stand temizliği için dışarıdan gelecek personellerin isim listesi T.C. numarası ve çalıştıkları firmanın vergi levhası güvenlik otomasyon odasına teslim edilmelidir.

Katılımcıya teslim edilen stand alanının zemininden ve dikey hacimlerinden koridor alanlarına taşma yapılmayacaktır. Stand dışındaki koridor ve kolonlarda herhangi bir unsur sergilenmez. Bina tavan elemanları kullanılarak stant üzerine bez afiş, balon vb. materyal asılamaz. Pano, profil vb. gibi her türlü stand elemanını delmek, kesmek, boyamak, üzerlerine sabit yapıştırıcılar uygulamak, zemini delmek, halı uygulamalarında çift taraflı halı yapıştırıcısı dışında bir yapıştırıcı kullanmak yasaktır.

Kurulum

Özel standların fuar yönetimince onaylanmış projeye uygun tesis edilmesi zorunludur. Özel stand projeleri için onaylanacak maksimum konstrüksiyon yüksekliği 4 metredir. (İki katlı standlar için maksimum yükseklik 4.5 m. dir.) İki katlı stand projelerinde statik projesi onayı ve yetkili imzası bulunması zorunludur. Her türlü değişiklik için fuar alanındaki Teknik Ofis’e bilgi verilerek onay istenmesi zorunludur. Özel stand projeleri bu süre içinde Teknik Ofis’e bildirilmemiş ise, stand alanında çalışma başlangıcına yetki verilmeyecektir. Bu tür projesiz standlar da izin verilebilecek maksimum stand yüksekliği 2.50 m’dir. (Teknik Ofis onayı ile) 2.50 m’nin üzerinde yükseklik kullanacak katılımcılar, standlarının sırt arka duvarlarını temiz biçimde kapatmak zorundadır. Bu uygulamanın yapılmaması durumunda fuar organizasyonu kendi yapacağı yapım uygulaması bedelini ilgili katılımcıya fatura edecektir.

Hazırlanan stand çizimlerinin organizatör yetkilisi tarafından yazılı olarak onaylanması gerekmektedir. Onaysız projelere organizatörün her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır. Projelerin onaylanması için standın tüm ölçülerinin okunabilir olduğu çizimlerin en geç fuardan 1 ay öncesine kadar fatih.dede@voli.com.tr adresine e-mail olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu onay yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının kontrolü içindir.

Elektrik, mekanik, mimari, vb. uygulamalar tamamen katılımcının sorumluluğundadır.

Demontaj

Katılımcılar ve mimarlık firmaları stand alanını söküm sonrasında kendilerine ilk teslim edildiği gibi boş ve temiz olarak teslim etmek zorundadır. İnşaat sonrası ortaya çıkacak moloz ve yıkıntıların alandan temizlenip atılması ve alanın temiz olarak teslim edilmesi katılımcıların ve yetkilendirdikleri taşeron firmaların sorumluluğundadır.

Moloz ve yıkıntıların alandan alınmaması durumunda organizatör alanda bırakılanların fotoğrafını çeker ve kendi taşeronu ile yapılan işi katılımcı firmaya fatura eder.

Fuar alanı içine malzeme getiren nakil araçlarının malzeme indirmeleri Teknik Ofis iznine tabidir. Fuar alanına giriş yapacak tüm katılımcılar öncelikle Teknik Ofis’e başvurarak giriş belgesi almalıdırlar.

Stand alanı dışında, koridorlara veya başka stand alanlarına malzeme bırakılmamalıdır. Katılımcılar gerekli malzemeleri Teknik Ofis tarafından kendilerine gösterilecek alan içerisinde tutmalıdırlar.

Fuar alanı içinde kaynak makineleri, metal, mermer ve alçı pano vb. malzemeler için kesme makineleri türünde aletlerin kullanımına izin verilmemektedir. Bu tür malzemelerin dışarıda hazırlanarak getirilmesi gerekmektedir.

 • EXPO FOOD ve RİPİDE fuar alanı resmi catering firmalarıdır. Diğer catering firmalarının alan içerisinde çalışması yasaktır.
 • Fuar alanı resmi lojistik firması fuar alanı ve salon içlerinde yapılacak olan vinç, forklift ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak için organizatör tarafından yetkilendirilerek hizmet vermektedir.
 • Katılımcı firmalar tanıtımlarını kendi stand alanı içinde yapmak durumundadır. Stand alanı dışında maskot dolaştırmak, broşür dağıtmak, salon içinde motorlu zeplin dolaştırmaya izin verilmemektedir. Bunun dışında yapılacak aktiviteler, organizatörün iznine tabiidir.
 • Fuar süresince tüm teknik hizmetler fuaye alanında bulunan Teknik Ofis’den koordine edilmektedir. Katılımcılar; elektrik/tesisat, konstrüksiyon genel temizlik ve kapanış sonrası çalışmalar ile ilgili sorun/talepleri için Teknik Ofis’e başvurmalıdırlar.
 • Fuar açıldıktan sonra standlarda yapılacak ekstra çalışmalar için izinler kapanış saatinden sonra verilmektedir.
 • Fuar kapanışından sonra çalışma yapacak personellerin isim listesi Teknik Ofis’e teslim edilmesi gerekmektedir.