Fuar Kapsamı

İŞ SAĞLIĞI

 • Arıtma Sistem ve Malzemeleri
 • Tıbbi Atık Araçları

İş Sağlığı Hizmetleri

 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Eğitim Merkezleri, Üniversite Ve Akademiler
 • Danışmanlık Firmaları
 • Risk Analizi Firmaları

İş ve İşyeri Sağlığı

 • Zemin ve Zemin Kaplamaları
 • Güvenlik Camları ve Kapıları

Hijyen ve Temizlik Malzemeleri

 • El temizlik malzemeleri ve makineleri
 • Dezenfekte Malzeme ve Ekipmanları
 • Hijyen Ve Sınai Temizlik Malzemeleri
 • Duşlar ve Yıkama Odaları

İlkyardım ve Acil Durum

 • İlkyardım Malzeme ve Ekipmanları
 • Ecza Dolapları ve İlaçlar
 • Solunum Ekipmanları
 • Kurtarma Ekipmanları
 • Acil Durum Duşları
 • Ambulans

İş Sağlığı Yönetimi

İş Emniyeti, Elektrik Güvenliği

 • Tehlikeli Durumlara Karşı Korunma
 • Radyasyona Karşı Korunma
 • Ölçüm, Depolama ve Taşıma
 • Patlamaya Karşı Korunma
 • Zehirli Maddelere Karşı Korunma

Hava Kirliliği Kontrolü

 • Hava Temizleme Ekipmanları
 • Filtreler
 • Ölçme Ve Kontrol Ekipmanları
 • Algılama ve Uyarı Sistemleri

Ses Kirliliği ve Titreşim Kontrolü

 • Ses Engelleyici Duvar ve Paneller
 • Kabinler, Kapsüller vb.
 • Ölçme ve Kontrol Ekipmanları
 • Ses ve Titreşim Engelleyiciler

Çevre Koruma ve Kontrol

 • Zararlı/Zehirli Madde Yönetimi
 • Depolama
 • Çevre Dostu Malzemeler
 • Atık Toplama, Nakliye ve İmha
 • Su ve Atık Su Yönetimi

Yönlendirme, İkaz ve Çıkış

 • Acil Durum Çıkış Sistemleri
 • Uyarı Sistemleri
 • Tabelalar
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Acil Durum Kapatma Sistemleri

Yükleme, Nakliye ve Araç Güvenliği

 • Nakliye Güvenliği
 • Tehlikeli Madde Nakil Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • Koruyucu Ayakkabılar
 • Can Yelekleri
 • İkaz ve Uyarı Kıyafetleri
 • Baş, Göz, Kulak ve Yüz Koruyucular
 • El-Kol, Ayak-Bacak ve Gövde Koruyucular
 • Gürültü Engelleyici ve Koruyucu Ekipmanlar
 • Koruyucu Kıyafetler, İplik ve Kumaşlar
 • Solunum Yolları Koruyucular
 • Diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

 • Düşme Önleyici Ekipmanlar
 • Merdiven ve Platformlar
 • Uyarı Sistemleri
 • Düşme Koruyucu Ekipmanlar
 • Kaldırma, İndirme ve İskele Ekipmanları

İş Elbiseleri ve İş Kıyafetleri

 • Üniformalar
 • Kurumsal Kıyafetler

Yazılım

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • Dokümantasyon ve İstatistik

İş Güvenliği Hizmetleri

 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
 • Eğitim Merkezleri, Üniversite ve Akademiler
 • Danışmanlık Firmaları
 • Risk Analizi Firmaları

Trafik ve Yol Çalışma Güvenliği

 • Trafik Aynaları
 • İkaz Tabela ve Lambaları
 • Yol Güvenlik Ağları
 • Çalışma Alanı ve Yön Bariyerleri

DİĞER

 • Sigorta Firmaları
 • Kamu Kurumları
 • İlgili Dernek ve Odalar
 • İlgili Yayınlar
 • Üniversiteler ve Eğitim Kurumları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
 • Test ve Analiz Laboratuvarları
 • Bilgisayarlar ve Yazılımlar
 • Kontrol Sistemleri ve Odaları
 • Hastaneler ve Sağlık Kurumları