Stand Kurulumu İçin Teknik Koşullar

Başarılı bir fuar geçirebilmemiz amacıyla aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerektiğini hatırlatırız.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında fuar alanı ve organizasyonu içinde kalan organizatör, mimari ve tedarikçi firmalara önemli görevler düşmektedir.

Bu kapsamda katılımcı firma, stand kuracak olan mimarlık firmaları veya alt taşeron firmaları yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği uzman personeli bulundurması ve fuar kurulum esnasında çalışacak personelin gerekli sağlık raporu ve isg eğitim sertifikalarının olması zorunludur.( örnek; boya, metal kaynak, yüksekte çalışma vb,)

 • Yanıcı madde, ateş, havai fişek, patlayıcı madde, gaz tankı, kaynak gazı, mutfak ocağı kullanmak,
 • Güvenlik önlemi alınmamış ürün sergisi ve demo yapmak,
 • Sigortasız eleman çalıştırmak,
 • Üçüncül şahıslara gelecek zarar sigortası olmayan araçları kullanmak ( örnek; Forkliftt kamyon, vinç, vb,)
 • Stand kurulunda ve fuar esnasında yapılacak olan tüm işlerde uygun kıyafet ve ekipman kullanmamak ( örnek; baret, eldiven, toz maskesi, yelek, çelik uçlu ayakkabı, kaynak maskesi, emiş torbalı hızar, koruyucu gözlük vb,)
 • İnsan sağlığına zararlı maddelerin fuar alanında çalışılması veya kullanılması ( örnek; boya, asbestos, zımpara, mdf & suntalam torbasız hızarlı kesim, metal kaynak ( noktasal birleşim kaynağına izin verilir.)
 • Stand, salon ve fuar alanında çöp veya moloz bırakmak,
 • Yetkisiz ehliyetsiz ve izinsiz; tekniker, işçi, elektrikçi, güvenlik, temizlik, hostes, tercüman, veya personel çalıştırmak,
 • Yangın dolabı, acil çıkış kapıları & koridorları, havalandırma ve bunlar ile ilgili cezai işlemler uygulanır,
 • Tüm katılımcıların araçlarını alt kat katılımcı otoparkına park ederek ziyaretçi araçlarına yer açmaları gerekmektedir.
 • Otopark kartları, fuar açılış günü dağıtılacak katılımcı çantalarının içerisinde mevcuttur.
 • Fuar ana giriş kapısı önüne park edecek firma logolu araçlar İFM yönetimi tarafından ekstra ücretlendirilecektir.
 • Fuar alanında 70db.lik ses limitinin aşılmaması gerekmektedir.
 • Stand içerisinde bulunacak (elektrik tesisatları ve kablo, sigorta, dağıtım panoları, kaçak akım rolesi gibi) ekipmanlar için özel elektrik teknisyen bulundurulmalıdır.
 • Organizatör, stand alanını boş ve temiz olarak katılımcı firmaya teslim edecektir.
 • Katılımcı firma ve çözüm ortakları; stand kurulumu esnasında koridorları çalışmaya engel olmayacak şekilde kullanmaya ve temiz tutmaya özen göstermelidir.
 • Demontaj sonrasında stand alanını temizlenmiş olarak teslim edilmesinden sorumludur. Alan temizliği ile ilgili doğabilecek her türlü masraf ve zarar müşteriden nakden tazmin edilir.

Katılımcıya teslim edilen stant alanının zemininden ve dikey hacimlerinden koridor alanlarına taşma yapılmayacaktır. Stand dışındaki koridor ve kolonlarda herhangi bir unsur sergilenmez. Bina tavan elemanları kullanılarak stant üzerine bez afiş, balon vb. materyal asılamaz. Pano, profil vb. gibi her türlü stant elemanını delmek, kesmek, boyamak, üzerlerine sabit yapıştırıcılar uygulamak, zemini delmek, halı uygulamalarında çift taraflı halı yapıştırıcısı dışında bir yapıştırıcı kullanmak yasaktır.

Özel standların fuar yönetimince onaylanmış projeye uygun tesis edilmesi zorunludur. Özel stand projeleri için onaylanacak maksimum konstrüksiyon yüksekliği 4 metredir. (İki katlı standlar için maksimum yükseklik 4.5 m. dir.) İki katlı stand projelerinde statik projesi onayı ve yetkili imzası bulunması zorunludur. Her türlü değişiklik için fuar alanındaki Teknik Ofis’e bilgi verilerek onay istenmesi zorunludur. Özel stand projeleri bu süre içinde Teknik Ofis’e bildirilmemiş ise, stand alanında çalışma başlangıcına yetki verilmeyecektir. Bu tür projesiz standlar da izin verilebilecek maksimum stand yüksekliği 2.50 m’dir. (Teknik Ofis onayı ile) 2.50 m’nin üzerinde yükseklik kullanacak katılımcılar, standlarının sırt arka duvarlarını temiz biçimde kapatmak zorundadır. Bu uygulamanın yapılmaması durumunda fuar organizasyonu kendi yapacağı yapım uygulaması bedelini ilgili katılımcıya fatura edecektir.

Hazırlanan stand çizimlerinin organizatör yetkilisi tarafından yazılı olarak onaylanması gerekmektedir. Onaysız projelere organizatörün her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır. Projelerin onaylanması için standın tüm ölçülerinin okunabilir olduğu çizimlerin en geç fuardan 1 ay öncesine kadar fatih.dede@voli.com.tr adresine e-mail olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu onay yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının kontrolü içindir. Elektrik, mekanik, mimari, vb. uygulamalar tamamen katılımcının sorumluluğundadır.

Stand alanı dışında, koridorlara veya başka stand alanlarına malzeme bırakılmamalıdır. Katılımcılar gerekli malzemeleri Teknik Ofis tarafından kendilerine gösterilecek alan içerisinde tutmalıdırlar.

Fuar alanı içine malzeme getiren nakil araçlarının malzeme indirmeleri Teknik Ofis iznine tabidir. Fuar alanına giriş yapacak tüm katılımcılar öncelikle Teknik Ofis’e başvurarak giriş belgesi almalıdırlar.

Fuar alanı içinde kaynak makineleri, metal, mermer ve alçı pano vb. malzemeler için kesme makineleri türünde aletlerin kullanımına izin verilmemektedir. Bu tür malzemelerin dışarıda hazırlanarak getirilmesi gerekmektedir.

Standlarda yapılacak gösteriler ve müzik yayınları vb. organizasyon için izin verilecek maksimum ses seviyesi max 70 db. dir. Özel durumlar için katılımcıların fuar yönetiminden önceden yazılı onay almaları zorunlu olup, ses limitlerine uyulmaması durumunda fuar yönetiminin teknik alt yapıya ve yayına müdahale etme hakkı bulunmaktadır.

– Fuar alanı resmi catering firması EXPO FOOD ve RİPİDE olmakla birlikte, diğer catering firmalarının alan içersinde çalışması yasaktır.

– Fuar alanı resmi lojistik firması fuar alanı ve salon içlerinde yapılacak olan vinç, Forklift, ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak için organizatör tarafından yetkilendirilerek hizmet vermektedir.

– Katılımcı firmalar tanıtımlarını kendi stand alanı içinde yapmak durumundadır. Stand alanı dışında maskot dolaştırmak, broşür dağıtmak, salon içinde motorlu zeplin dolaştırmaya izin verilmemektedir. Bunun dışında yapılacak aktiviteler, organizatörün iznine tabiidir.

Fuar koridorları ve özel stand dışındaki tüm zeminlerin temizliği fuar organizasyonu tarafından sağlanır. Zeminler haricinde stand iç temizlik işleri katılımcı firmaya aittir. Katılımcılar, ücretli ekstra iç temizlik hizmetleri için Teknik Ofis’e danışabilirler. Özel stand temizliği için dışarıdan gelecek personellerin isim listesi T.C. numarası ve çalıştıkları firmanın vergi levhası güvenlik otomasyon odasına teslim edilmelidir.

Katılımcı standlarının hazırlık, sergi saatleri içi ve fuar sonra toplanma dönemlerinde ki stand güvenliğinden fuar organizasyonu sorumlu değildir. Katılımcıların bu süre içerisinde güvenlik önlemi almaları ve sigorta yaptırmaları tavsiye edilir. Fuarın açık olduğu günler içindeki sergi dışı saatlerde genel güvenlik fuar yönetimince sağlanmaktadır. Her katılımcı firma kendi işçi ve elemanlarının iş güvenliğinden sorumludur.

Fuar süresince fuar alanında ambulans aracı ve ilkyardım birimi bulunacaktır.

Fuar süresince tüm teknik hizmetler fuaye alanında bulunan Teknik Ofis’den koordine edilmektedir. Katılımcılar; elektrik/tesisat, konstrüksiyon genel temizlik ve kapanış sonrası çalışmalar ile ilgili sorun/talepleri için Teknik Ofis’e başvurmalıdırlar. Fuar açıldıktan sonra standlarda yapılacak ekstra çalışmalar için izinler kapanış saatinden sonra verilmektedir. Fuar kapanışından sonra çalışma yapacak personellerin isim listesi Teknik Ofis’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Katılımcılar ve mimarlık firmaları stand alanını söküm sonrasında kendilerine ilk teslim edildiği gibi boş ve temiz olarak teslim etmek zorundadır. İnşaat sonrası ortaya çıkacak moloz ve yıkıntıların alandan temizlenip atılması ve alanın temiz olarak teslim edilmesi katılımcıların ve yetkilendirdikleri taşeron firmaların sorumluluğundadır.

Moloz ve yıkıntıların alandan alınmaması durumunda organizatör alanda bırakılanların fotoğrafını çeker ve kendi taşeronu ile yapılan işi katılımcı firmaya fatura eder.